Coworking Gracia: oficina flexible, la tendència que s’imposa en 2021

 In Coworking Gràcia

El món recordarà l’any 2020 com un terratrèmol en termes digitals, econòmics i laborals. De fet, en Coworking Gràcia vivim de prop la transformació o el tancament d’alguns negocis, bé per la reducció en les vendes o pel seu procés de readaptació als nous temps. Segons un informe de la consultora immobiliària JJL, la contractació de metres quadrats en espais de treball compartit va caure un 90% respecte a 2019. Una dràstica reducció que es va veure reflectida, també, en la poca demanda de sales de reunions. No obstant això, lluny de lamentar-nos, vam entendre que aquella crisi oferia una nova oportunitat. Sens dubte, 2021 és un any de reptes per al model Coworking a Barcelona. Autònoms, petites i mitjanes empreses miren cap a les nostres oficines amb un nou enfocament basat en el teletreball, la conciliació familiar i laboral, l’optimització de les reunions presencials i, sobretot, la flexibilitat en els processos productius.

Si entre 2018 i 2019, la contractació d’oficines compartides a les ciutats de Barcelona i Madrid va augmentar un 33% i va suposar una xifra rècord de 150 mil metres quadrats, 2021 espera seguir aquesta tendència. L’anomenat sector flex que agrupa totes les solucions immobiliàries d’oficines flexibles promet créixer enguany gràcies als canvis obligats per la pandèmia, però també per l’estalvi de costos per a les empreses. En el seu informe de març de 2021 JJL destaca els actuals nivells de liquiditat ja que “molts inversors conservadors han decidit reduir i posposar els nivells d’inversió que tenien prevists fins avui”. I per tant, “s’espera una recuperació progressiva a través del retorn de la confiança per part dels inversors de cara al primer semestre del 2021.”

Ocupar un despatx tradicional amb totes les despeses que això suposa ja no sembla una alternativa tan atractiva, sobretot per a Pimes que han demostrat la seva capacitat de fer front al teletreball amb bons resultats. Ha arribat l’hora de plantejar-se una oficina flexible? El portal especialitzat en economia InBestia així ho creu i en Coworking Gràcia estem d’acord amb aquesta visió optimista dels nous desafiaments per al món empresarial. Aquestes són les pautes que marquen el futur del model de coworking a partir de 2021:

  • Els espais de treball compartit ofereixen les infraestrucutras, equips i serveis necessaris per a continuar amb l’activitat laboral.
  • La flexibilitat dels contractes quant a horaris i ús dels espais permet una adaptació real a les necessitats de cada negoci o empleat.
  • Els costos de lloguer continuen sent més baixos que els de les oficines o locals tradicionals.
  • Socialitzar és una necessitat i una motivació per a la recuperació econòmica i en un coworking es pot compartir temps tant amb companys de la mateixa empresa, com amb professionals d’altres sectors. Ja s’ha comprovat que sí que és possible mantenir els protocols anti Covid-19 amb efectivitat.

Construir xarxes que transcendeixin les pantalles se situa també en un lloc prioritari de les necessitats humanes i, en aquest sentit, espais com Coworking Gràcia ofereixen un ambient càlid, respectuós i dinàmic per a l’acompliment professional. Et véns? Estem llestos per a enfrontar els reptes de 2021 al costat de tu.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Recetas sanas para llevar a la oficina, Coworking GraciaTipos de coworking, Coworking Gracia